Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoning(en) in de gereguleerde huursector. Een aanvraag voor subsidie kunt u indienen van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017.

De regeling is op 20 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en de gewijzigde regeling op 24 december 2014.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met deze regeling verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Nationaal Energieakkoord.

Voor wie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt,  komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. De opnamedatum en registratie van het energielabel vond plaats voor 1 januari 2015: u start met een energielabel en na renovatie moet u een Energie-Index bereiken (kolom 1).
  2. De opnamedatum en registratie vindt plaats na 1 januari 2015: u start met een Energie-Index en na renovatie moet u een bepaalde Energie-Index bereiken (kolom 2).

Voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning:

 

Kolom   1

Kolom   2

 

Overgangssituatie:
van energielabel naar Energie-Index

Vanaf 1-1-2015:
van Energie-Index naar Energie-Index

Hoogte   subsidie

E naar ≤ 1,40    
D naar ≤ 1,20

≥ 2,11 naar ≤ 1,40
≥ 1,81 naar ≤ 1,20

€ 2.000,-

F naar ≤ 1,40
E naar ≤ 1,20

≥ 2,41 naar ≤ 1,40
≥ 2,11 naar ≤ 1,20

€ 2.600,-

G naar ≤ 1,40
F naar ≤ 1,20

≥   2,71 naar ≤ 1,40
≥ 2,41 naar ≤ 1,20

€ 3.500,-

G naar ≤ 1,20

≥ 2,71 naar ≤ 1,20

€ 4.500,-

 

Voor overige verhuurders bedraagt de subsidie per huurwoning:

Kolom   1

Kolom   2

 

Overgangssituatie:
van energielabel naar Energie-Index

Vanaf 1-1-2015:
van Energie-Index naar Energie-Index

Hoogte subsidie

F naar ≤ 1,80
E naar ≤ 1,40
D naar ≤ 1,20

≥   2,41 naar ≤ 1,80
≥ 2,11 naar ≤ 1,40
  ≥ 1,81 naar ≤ 1,20

€ 2.000,-

G naar ≤ 1,80
F naar ≤ 1,40
E naar ≤ 1,20

≥ 2,71 naar ≤ 1,80
≥ 2,41 naar ≤ 1,40
  ≥ 2,11 naar ≤ 1,20

€ 2.600,-

G naar ≤ 1,40
F naar ≤ 1,20

≥ 2,71 naar ≤ 1,40
≥ 2,41 naar ≤ 1,20

€ 3.500,-

G naar ≤ 1,20

≥ 2,71 naar ≤ 1,20

€ 4.500,-

 

Lees meer over de overgangssituatie naar Energie-Index per 1 januari 2015.

Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.

Subsidie aanvragen en indieningstermijn

U kunt subsidie aanvragen van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl neemt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen in behandeling. Bij de aanvraag moet u ook een Excelbestand invullen met de gegevens van de huurwoning(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het Excelbestand vindt u op de pagina Aanvragen Stimuleringsregeling energieprestatie huursector.

De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenningsmiddel kost 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze DigiD of eHerkenning (niveau 1) kunt u geen digitale aanvraag indienen via eLoket, dus regel dit op tijd.

Fonds energiebesparing huursector

U komt naast STEP-subsidie wellicht ook in aanmerking voor het Fonds energiebesparing huursector (FEH). FEH biedt alle verhuurders van woningen een lening met een lage rente.

 

Denk bij energiebesparende maatregelen ook eens aan vraaggestuurde ventilatie. Naast een verbetering van het energielabel dragen deze systemen ook bij aan een gezond binnenklimaat. Goed voor uw bewoners én goed voor uw woningen. Eenvoud en comfort zijn essentieel voor de acceptatie van het ventilatiesysteem door uw bewoners. Aralco biedt biedt u graag een vrijblijvend advies, contacteer ons via info@aralco.nl