Wijziging labelmethodiek utiliteitsgebouwen en vraaggestuurde ventilatie

Naar verwachting gaat op 1 januari 2015 het vereenvoudigde energielabel voor woningen van start. Plus de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energie-index. Per 1 juli 2014 is het verplicht bij nieuwe utiliteitsgebouwen een energielabel volgens de gedetailleerde methodiek op te laten stellen. Het bijbehorende energielabel is maximaal A. Daarnaast de detailmethodiek voor nieuw op te leveren of grondig gerenoveerde gebouwen. Het energielabel ligt hierbij tussen B en A+++.

Bij bestaande gebouwen met een energielabel A mag ook de gedetailleerde methodiek worden toegepast. Voor met name de interpretatie van vraaggestuurde ventilatie voor woongebouwen met dakventilatoren heeft dit soms verstrekkende gevolgen.

Dakventilatoren

De gevolgen zijn vooral voor woningen met collectieve mechanische ventilatie door dakventilatoren het grootste. Tot 1 juli 2014 mocht dit met een eenvoudige klokregeling met minimaal drie tijdsblokken in combinatie met winddrukgeregelde ventilatieroosters in gevels worden beschouwd als vraaggestuurde ventilatie. Na deze datum geldt dit als mechanische ventilatie. Dit leidt al snel tot een verslechtering van 1 labelstap. De woningwaardering daalt, subsidies kunnen misgelopen worden. Voor bestaande projecten is er helaas op dit moment geen oplossing voor handen.

 Oplossingen

Voor projecten die nog niet in uitvoering zijn bestaan er gelukkig alternatieven. Deze systemen combineren bijvoorbeeld een drukgeregelde gelijkstroom dakventilator met een CO2 gestuurd klepje in een of meerdere afvoerkanalen. Bij een hoger CO2 gehalte ontstaat meer afzuiging. De situatie in de andere woningen blijft gelijk. Winddrukgeregelde ventilatieroosters in gevels blijven verplicht. Een relatief eenvoudige oplossing om het mechanische ventilatiesysteem met dakventilatoren toch als vraaggestuurd in de methodiek in te mogen voeren. De winst is indicatief 1 labelstap ten opzichte van collectieve mechanische ventilatie.