Vraaggestuurd: OxyGreen School

Oxygreen School Nieuw

Oxygreen School is een totaaloplossing om op een eenvoudige en energie-efficiënte manier een gezond en fris binnenklimaat in klaslokalen te realiseren en te behouden. Het vraaggestuurd ventilatiesysteem OxyGreen School werkt volledig automatisch, zodat onder alle omstandigheden efficiënt wordt geventi­leerd. De leds op de CO2-sensor geven de kwaliteit van de binnenlucht weer. Indien gewenst kan het systeem tijdelijk maximaal ventileren.

Coverbeeld Oxygreen School


Error loading MacroEngine script (file: )