Voor aannemers

Binnenmilieu op scholen en kindercentra

Leerlingen in klaslokalen worden blootgesteld aan diverse binnenmilieufactoren die nadelige effecten kunnen hebben op hun gezondheid en cognitief functioneren. Dit betreft met name fijn stof, ziektekiemen, allergenen, een hoge temperatuur en geluid. Bovendien leidt een te hoog CO2-gehalte tot concentratieproblemen en verminderde leerprestaties.

Een slecht binnenmilieu kan hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, maar ook slijmvliesirritaties, rondwarende infectieziektes, verergerde allergieën en kans op extra astma-aanvallen veroorzaken. Dit leidt tot ziekteverzuim van leraren en scholieren. Maar ook de leerprestaties van scholieren lijden er onder.

Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2

Leerlingen en docenten produceren door te ademen CO2. Daardoor is CO2 een goede indicator voor de aanwezigheid van mensen en de luchtkwaliteit in klaslokalen. Als de CO2-concentratie hoog is, is dit een aanwijzing dat stoffen zich kunnen ophopen in het binnenmilieu.

De binnenluchtkwaliteit wordt per lokaal geregeld op basis van de CO2-concentratie. Hierdoor voldoet OxyGreen School aan de kwaliteitsrichtlijnen van “Frisse scholen” en ruimschoots aan het bouwbesluit.

Door de ventilatiecapaciteit af te stemmen op de CO2-concenstratie, biedt dit naast een gezonde binnenlucht kwaliteit ook een energiebesparing. Door ventileren worden bovendien schadelijke emissies van bouwmaterialen verwijderd en fijn stof, schimmels en bacteriën verminderd.

Gebruikersvriendelijkheid ten top!

Oxygreen School is een totaaloplossing om op een eenvoudige en energie-efficiënte manier een gezond en fris binnenklimaat in klaslokalen te realiseren en te behouden. Het vraaggestuurd ventilatiesysteem OxyGreen School werkt volledig automatisch, zodat onder alle omstandigheden efficiënt wordt geventileerd. De leds op de CO2-sensor geven de kwaliteit van de binnenlucht weer. Indien gewenst kan het systeem tijdelijk maximaal ventileren.

Afvoer vervuilde lucht

De afvoer van de “vervuilde” lucht wordt geregeld via drie proportioneel geregelde kleppen die aangestuurd worden door een centraal in het klaslokaal geplaatste CO2-sensor. Hierdoor wordt het

CO2-gehalte in het klaslokaal constant op het gewenste niveau gehouden. Wanneer de klas leeg is, sluiten de kleppen en wordt de ventilatiestroom geminimaliseerd. Er wordt dus nooit meer geventileerd dan noodzakelijk.

De drukgeregelde dakventilator past zijn toerental aan op de wisselende totale ventilatiebehoefte van alle ruimten. Daardoor verplaatst de ventilator nooit meer lucht dan nodig. Dit resulteert in een lager energiegebruik én een lager geluidsniveau! Aangezien de geluidsbron zich buiten de lokalen bevindt worden geluidsproblemen voorkomen.

 

Ideaal voor renovatieprojecten

Met name in renovatieprojecten biedt Oxygreen School voordelen. Veelal zijn de ruimte en mogelijkheden in bestaande schoolpanden beperkt. De compacte uitvoering van OxyGreen School kan dan een oplossing bieden. Installatie van een ventilatie-unit in iedere ruimte is niet nodig, dat scheelt ruimte en voorkomt geluidsklachten.

Lagere energiekosten

Oxygreen School stemt de ventilatie af in iedere ruimte op basis van de aanwezigheid en activiteit van personen. Dit betekent dat er nooit meer wordt geventileerd dan noodzakelijk.

Hierdoor worden ventilatieverliezen beperkt en zal de dakventilator niet onnodig op hoog toeren draaien. Bovendien voorkomt de zelfregelende klep in de ventilatieroosters over-ventilatie bij winddruk op de gevel.

Lage onderhoudskosten

Oxygreen School is een eenvoudig, effectief systeem met lage onderhoudskosten. Het systeem heeft geen filters en toevoerkanalen die kunnen vervuilen. Omdat de ventilator buiten is geplaatst kan onderhoud snel en efficiënt worden uitgevoerd, zonder de lessen te storen.

 

Toevoer van verse buitenlucht

Voor een gezond binnenklimaat is toevoer van verse buitenlucht een vereiste. Het liefst niet te veel, maar zeker niet te weinig. Aralco NVS levert daarvoor een groot assortiment ventilatieroosters met uitstekende ventilatie-eigenschappen, die bovendien zijn voorzien van een zelfregelende (EPC) klep.

Deze zijn qua functie ideaal te combineren met de OxyGreen School ventilatiesystemen. Voor het assortiment, zie onderaan deze pagina.

Deze zelfregelende klep reageert op windvlagen tegen de gevel. Wanneer het hard waait knijpt de zelfregelende klep de opening van het rooster, zodat er nooit te veel lucht naar binnen treedt. Met name in de winterperiode heeft dit een positieve bijdrage aan het comfort. Bovendien bespaart het energie!

Voorkomen storende geluiden

Geluid stoort en beïnvloedt de concentratie. Voor het dempen van omgevingsgeluiden levert Aralco NVS de unieke suskasten VariaCoust EPC. Deze suskasten bieden de beste geluiddempende eigenschappen in de markt. In een capaciteitsrange van 14 t/m 27 dm3/s worden dempingswaarden gehaald tot 52 DneA.

EasyClean® verlaagt de exploitatiekosten

De unieke EasyClean® techniek is geïntegreerd in de ventilatieroosters Junior 150 EPC, MultiAir EPC en de suskasten VariaCoust EPC. Dit maakt vervanging van defecte delen snel en eenvoudig mogelijk, zonder dat het gehele rooster vervangen moet worden.

Het betekent een aanzienlijke verlaging van de exploitatiekosten. Bovendien kan het rooster eenvoudig intensief gereinigd worden, wat een langere levensduur garandeert.

AerofilTM voor echt gezond ventileren

Het elektrostatisch filter AerofilTM filtert de binnenkomende lucht tegen fijn stof en pollen en verbetert het binnenklimaat. Dit filter is eenvoudig achter het afneembare binnenrooster te plaatsen.

 

Veilig en energiebesparend ventileren met koele nachtlucht

Naast het vraaggestuurde ventilatiesysteem OxyGreen School levert Aralco NVS inbraakwerende raamroosters voor energiebesparend ventileren met koele nachtlucht.

In de zomermaanden warmen scholen op door zoninstraling en warme buitenlucht. Hierdoor ontstaat een onaangenaam binnenklimaat in de klaslokalen. In de nacht en vroege ochtend koelt het buiten sterk af. Deze koele lucht kan gebruikt worden door ramen open te zetten. Er ontstaat een koele luchtstroom en deze ventileert de warmte uit de school.

De inbraakwerende roosters, geplaatst bij de open ramen, voorkomen het binnendringen van insluipers. In de nacht ontstaat een aangename en comfortabele temperatuur. Bovendien zal de school tijdens lange warme perioden minder snel opwarmen. Tijdens een warme periode kan ook overdag veilig worden geventileerd als de school niet wordt gebruikt. Door het toepassen van inbraakwerende roosters hoeft geen energieverslindende airco aangebracht te worden.

Grote spuicapaciteit

De inbraakwerende raamroosters zijn geschikt voor inbouw of opbouw aan de binnenzijde en optioneel in een afsluitbare uitvoering leverbaar. Alle uitvoeringen zijn gecertificeerd tot een maximum van 1,5 m breed bij 3,5 m hoog. Dankzij de fysische vrije doorlaat van 44 % zorgen deze roosters voor forse luchtdoorlaten, waardoor optimale spuiventilatie mogelijk is.

Inbraakveilig

De inbraakwerende raamroosters voldoen aan de inbraakwerendheidsklasse WK 2 van NEN 5096 en zijn gecertificeerd door keuringsinstantie SHK. Hiermee voldoen deze roosters aan de inbraakeisen van het politiekeurmerk.