Vraaggestuurd individueel: OxyGreen CO2 voor woningen

Gezond en efficiënt ventileren

Voor een gezond binnenklimaat is 24 uur per dag ventileren noodzakelijk. Vervuilde en vochtige lucht worden dan afgevoerd en verse buitenlucht toegevoerd. Dat is goed voor de gezondheid van de bewoners en voor het technische behoud van de woning. Om zeker te zijn van een goede ventilatie dient dit op een gebruikersvriendelijke, comfortabele en energie-efficiënte manier te gebeuren.

Energiezuinig

Energiezuinig ventileren levert een belangrijke bijdrage aan de steeds strengere EPC-normen. Daarnaast is de luchtkwaliteit en het thermisch comfort essentieel. Onderzoek heeft bevestigd dat vraaggestuurde ventilatiesystemen met CO2-sensoren de beste resultaten geven.

Eenvoudig en gezond

CO2, dat bij mens en dier door te ademen ontstaat, is een prima indicator voor menselijke aanwezigheid en de luchtkwaliteit in een woning. Daarom heeft Aralco NVS voor een efficiënte en gezonde wijze van ventileren, een serie intelligente ventilatiesystemen ontwikkeld: de OxyGreen CO2 in de uitvoeringen Light en Optimum. Bij deze vraaggestuurde ventilatiesystemen wordt de afvoer mechanisch geregeld op basis van de binnenluchtkwaliteit (CO2-concentratie). De toevoer van verse lucht geschiedt via zelfregelende toevoerroosters.

 

Voor elk project een oplossing

  Oxygreen Co2light Nieuw Oxygreen Co2optimum Nieuw
Stille en zuinige EC-ventilator
CO2-sensor woonkamer
CO2-sensor slaapkamer -
Zoneregeling -
Zomernachtregeling -
Opties    
Vochtsensor
CO2-sensor
Handbediening
Uitbreiding regelkleppen -
Energieprestatie    
NEN 8088-1 C4a C4c
Energrielabel 1 stap 1 stap