voor aannemers

Vraaggestuurd ventileren in woningen met OxyGreen CO2 Light

Vocht en schimmel In woningen is schimmel een veel voorkomend probleem. Dit is te wijten aan een slechte ventilatie, het ontbreken van de juiste bouwkundige voorzieningen en bewoners die niet weten hoe op de juiste wijze te ventileren. In de praktijk blijkt dat de juiste wijze van ventileren in sterke mate af hangt van het bewonersgedrag en de eenvoud van het ventilatiesysteem.

De OxyGreen CO2 ventilatiesystemen zijn eenvoudige systemen die zorgen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat, een verlaging van het energiegebruik en functioneren zo goed als automatisch. Voor bewoners zeer gebruikersvriendelijk!

Energieprestaties NEN8088-1                                      C4a Energielabel                                  1 stap

Eenvoudig en gezond Bij de OxyGreen CO2 vraaggestuurde ventilatiesystemen wordt de afvoer mechanisch geregeld op basis van de binnenluchtkwaliteit. De toevoer van verse lucht geschiedt via zelfregelende toevoerroosters.

Uitvoering Het basissysteem OxyGreen CO2 Light bestaat uit een stille en energiezuinige gelijkstroomventilator en één CO2-sensor.

Optioneel Voor alle systemen zijn een unieke intelligente vochtsensor, handbedieningen en/of extra CO2–sensoren toe te voegen.

Luchttoevoer met onderscheidende voordelen Voor de luchttoevoer levert Aralco NVS een groot assortiment zelfregelende ventilatieroosters met unieke voordelen:

  • De zelfregelende EPC-klep zorgt voor meer comfort en bespaart energie.
  • De EasyClean® techniek verlaagt de exploitatiekosten.
  • De suskasten VariaCoust EPC bieden de beste geluiddempende eigenschappen in de markt.
  • Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het eenvoudig monteerbare AerofilTM filter te plaatsen. Het filtert de binnenkomende lucht tegen fijn stof en pollen.