Strowijk te Lent

In het Gelderse Lent is een wijk met sociale huurwoningen die zijn opgetrokken uit stro, leem en hout geopend. De 24 woningen hebben een eigen waterzuivering en energievoorziening.

Een groep mensen heeft dit project zelf bedacht in 2009. Uitgangspunt was een nieuwe woongemeenschap maken die zo ecologisch mogelijk is. Er is een locatie gezocht en dat werd Lent. Architecten zijn erbij gehaald en ook kwam er steun van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland.

Volgens de projectgroep is het woongebouw met 2269 vierkante meter het grootste strobalengebouw van Nederland. In de 24 woningen komen alleenstaanden, stelletjes, gezinnen met kinderen, maar ook ouderen. Afvalwater wordt gezuiverd met een rietfilter in de tuin, de wasmachines draaien op regenwater en zonnepanelen zorgen voor energie.

De natuurlijke ventilatie gebeurt door middel van de roosters VariaCoust EPC, MultiCoust EPC en FlexAir EPC. Deze roosters zorgen voor een uniform gevelaanzicht.

Product VariaCoust EPC, MultiCoust EPC, FlexAir EPC
Locatie Lent
Aannemer Vastbouw