Tools

Aralco stelt tools ter beschikking om op een eenvoudige manier uw ventilatie te berekenen.

Cutting optimization
De zaagoptimalisatie is een tool om het verbruik van profielen te optimaliseren zodanig dat het zaagverlies zo klein mogelijk is. 

Louvres calculator
De muurrooster calculator dient voor het bepalen van debiet, oppervlakte, fysische en visuele vrije doorlaat van muurroosters.

Calculation airborn sound insulation split valve
Deze tool dient voor het berekenen van de geluidsdemping van een rooster met een gesplitste klep.