Ventileren

Ventileren is het voortdurend ‘doorspoelen’ van de woning met verse buitenlucht. Zo wordt de verontreinigde en vochtige lucht in de woning afgevoerd en wordt er schone frisse buitenlucht toegevoerd.

Vroeger kwam de buitenlucht via naden en kieren de woning binnen. De hedendaagse woningen zijn zo goed geïsoleerd dat er geen frisse lucht op een natuurlijke manier meer binnenkomt. Daarom zijn tegenwoordig in de meeste woningen mechanische ventilatie en ventilatieroosters in de gevel aangebracht.

Ventilatiezomer