Vraaggestuurd ventileren

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt de hoeveelheid ventilatielucht afgestemd op de aanwezigheid en activiteit van de bewoners. Het aantal personen en hoe actief ze zijn is bepalend voor de ventilatiehoeveelheid. Hierdoor wordt altijd voldoende geventileerd voor een gezonde binnenlucht, maar nooit teveel om energieverliezen te voorkomen.

De lucht die mensen en huisdieren uitademen bevat CO2. De hoeveelheid CO2 in de ruimte is maatgevend voor de kwaliteit van de binnenlucht. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem regelt automatisch de juiste ventilatiecapaciteit op basis van de luchtkwaliteit (CO2 concentratie) in de woning.

Toevoer van verse lucht

De toevoer van verse lucht gebeurt via zelfregelende toevoerroosters. Bij veel wind zal een zelfregelende klep de roosteropening automatisch verkleinen waardoor er nooit teveel buitenlucht naar binnen komt. In de winterperiode zorgt dit voor energiezuinige en comfortabele ventilatie.

Wanneer de toevoerroosters dicht gezet worden zal de binnenluchtkwaliteit verslechteren. Het systeem meet dit en gaat de afzuigventilator naar een hogere stand sturen. Omdat er nauwelijks verse buitenlucht toe kan treden blijft de ventilator op de hoogste stand draaien. Hierdoor zal er meer energie verbruikt worden. Zorg er dus voor dat er altijd voldoende toevoerroosters open staan. Dit is goed voor uw gezondheid én goed voor uw energieverbruik.

Comfortabel

Vraaggestuurde ventilatie is een comfortabele manier van ventileren. Omdat er nooit meer buitenlucht naar binnen komt dan nodig is, wordt tocht (m.n. in de winterperiode) grotendeels voorkomen.

Energiezuinig

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem heeft een positieve invloed op de energieprestatie van de woning.